เกียรติประวัติ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยาวราช และทรงแวะเยี่ยมร้านสยามรังนกทะเลใต้สาขาเยาวราช เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน ตรุษจีนเยาวราช เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

#พระเทพ #เกยรตประวต

WeChat

  • Facebook - Black Circle
logo_Diamond_BKK-05.jpg

บจก.ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม

Siam bird’s nest products Co.,Ltd

泰国燕窝产品有限公司

© 2019-2020 All Right Reserved by Siam South Sea Bird's Nest Co.,Ltd. Proudly created by Digizoul.com