top of page
รังนกขาว background.jpg

รังนกถ้ำสีขาว

เนื้อรังนกจะมีสีขาวนวลตามธรรมชาติ  ซึ่งเนื้อรังนกสีขาวจะมีความเหนียวน้อยกว่ารังนกสีแดง จึงใช้เวลาตุ๋นน้อยกว่า คือใช้เวลาแช่น้ำ 20-24 ชั่วโมง และใช้เวลาตุ๋น 1 ชั่วโมงครึ่ง - 2 ชั่วโมง

โดยผลิตภัณฑ์รังนกถ้ำสีขาวของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและผ่านการรับรองว่าไม่ใช้สารฟอกขาว จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รังนกขาว ภาพโชว์.jpg

ติดต่อ +66 2639 5417

รังนกถ้ำสีขาว ขนาดและรหัสสินค้า
ตาราง รังนกถ้ำสีขาว.png
สยามรังนก-Banner-02.png

สั่งซื้อรังนกแแห้ง

กรุณาสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์สยามรังนกทะเลใต้

www.siambirdsnest.com

bottom of page