top of page
สยามรังนก-Banner-05.png

ไดมอนด์ ผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูป สูตรไม่มีน้ำตาล

1. เครื่องดื่มรังนก 75cc.

2. รังนกสำเร็จรูปชนิดเข้มข้น 180cc.

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก ขนาด 75cc. และผลิตภัณฑ์รังนกสำเร็จรูปชนิดเข้มข้น สูตรคาเวียร์ ขนาด 180cc. 
เป็นผลิตภัณฑ์รังนกแท้ธรรมชาติพร้อมรับประทาน ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถคงคุณประโยชน์และรสชาติของรังนกแท้ไว้เช่นเดิม ด้วยกรรมวิธีการผลิตโดยธรรมชาติที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปราศจากสารเคมีและน้ำตาล

bottom of page